02h55 - Thứ Hai, 10/07/20170

HSG - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Ngày 21/10/2014, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được Báo cáo về tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn
Current View

Ý kiến của bạn