02h54 - Thứ Hai, 10/07/20170

HSG - Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

Ngày 07/11/2014, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được Báo cáo về tỷ lệ sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Bạn đang xem tập tin: 20141110---HSG---BC-SH-NHOM-NDTNN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn