09h18 - Thứ Năm, 06/07/20170

HSG - Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Red River Holding

Ngày 10/12/2015, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn – Quỹ Red River Holding
Current View

Ý kiến của bạn