12h00 - Thứ Ba, 29/12/20150

HSG - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2014-2015 đã kiểm toán

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản BCTC Hợp nhất Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen NĐTC 2014-2015 đã kiểm toán như file đính kèm.
Current View

Ý kiến của bạn