02h20 - Thứ Tư, 19/12/20120

HSG - Báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2011-2012 đã kiểm toán

CTCP Tập đoàn Hoa Sen xin gửi đến quý vị cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất NĐTC 2011-2012 đã kiểm toán.

Bạn đang xem tập tin: 

HSG-BCTC hop nhat NDTC 2011-2012 da kiem toan .pdf 

 

 
Current View

Ý kiến của bạn