08h54 - Thứ Năm, 06/07/20170

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu người có liên quan của cổ đông nội bộ - Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hoa Sen

Ngày 06/01/2016, CTCP Tập đoàn Hoa Sen nhận được báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ.
Current View

Ý kiến của bạn