12h00 - Thứ Hai, 17/02/20200

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HSG của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen (ngày 17/02/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu HSG của Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen (ngày 17/02/2020). Theo đó, Ông Lê Phước Vũ đã mua 2.050.000 cổ phiếu HSG, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 17/01/2020 đến ngày 14/02/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 51.754.820 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 12,22%.
Current View

Ý kiến của bạn