12h00 - Thứ Bảy, 12/01/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Quốc Trí – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen (ngày 11/01/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Trần Quốc Trí – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen (ngày 11/01/2019). Theo đó, Ông Trần Quốc Trí đã mua 380.000 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 668.778 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,17%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 03/01/2019 đến ngày 11/01/2019.
Current View

Ý kiến của bạn