12h00 - Thứ Ba, 29/01/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Hoa Sen (ngày 29/01/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Vũ Nam – Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Hoa Sen (ngày 29/01/2019). Theo đó, Ông Lê Vũ Nam đã mua 98.010 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 285.793 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 0,07%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 16/01/2019 đến ngày 24/01/2019.
Current View

Ý kiến của bạn