12h00 - Thứ Tư, 30/01/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Đình Hạnh (30/01/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Đình Hạnh – Thành viên Ban Kiểm toán Nội bộ Tập đoàn Hoa Sen (ngày 30/01/2019). Theo đó, Ông Lê Đình Hạnh đã mua 225.700 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 389.647 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 0,10%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 10/01/2019 đến ngày 30/01/2019.
Current View

Ý kiến của bạn