12h00 - Thứ Sáu, 25/01/20190

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (ngày 25/01/2019)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Hồ Thanh Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen (ngày 25/01/2019). Theo đó, Ông Hồ Thanh Hiếu đã mua 250.000 cổ phiếu HSG, số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 442.500 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,12%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 10/01/2019 đến ngày 25/01/2019.
Current View

Ý kiến của bạn