12h00 - Thứ Hai, 04/12/20170

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng (04/12/2017)

Ngày 04/12/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông Lý Khánh Vân (04/12/2017). Trong đó, cổ đông đã giao dịch mua 10.000 cổ phiếu ngày 21/11/2017.
Current View

Ý kiến của bạn