09h35 - Thứ Năm, 18/06/20200

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (ngày 18/06/2020)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (ngày 18/06/2020). Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán 20.000.000 cổ phiếu HSG, thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 15/06/2020 đến ngày 17/06/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 73.140.478 cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu 16,45%.
Current View

Ý kiến của bạn