10h40 - Thứ Hai, 04/01/20210

HSG - Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (04/01/2021)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen (04/01/2021). Theo đó, Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư Hoa Sen đã bán 27.004.749 cổ phiếu HSG, thời gian giao dịch từ ngày 04/12/2020 đến ngày 02/01/2021. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 16.135.729 cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 3,63%.
Current View

Ý kiến của bạn