12h00 - Thứ Bảy, 02/12/20170

HSG - Báo cáo giao dịch cổ phiếu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài (24/11/2017)

Ngày 02/12/2017 CTCP Tập đoàn Hoa Sen Báo cáo giao dịch cổ phiếu của Nhóm nhà đầu tư nước ngoài (Dragon Capital). Trong đó: tổ chức Norges Bank thuộc Dragon Capital đã mua 520.000 cổ phiếu ngày 21/11/2017.
Current View

Ý kiến của bạn