03h13 - Thứ Sáu, 23/06/20170

Giải trình KQKD Quý II NĐTC 2011-2012 của riêng công ty mẹ

Hoa Sen Group trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bản giải trình kết quả kinh doanh riêng Cty Mẹ qúy II NĐTC 2011-2012.
Current View

Ý kiến của bạn