12h00 - Thứ Sáu, 21/10/20160

Công bố thông tin số 94 (2016) - Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cẩm Khê - Phú Thọ, Yên Bình - Yên Bái, Yên Lạc - Vĩnh Phúc và Địa điểm kinh doanh: Cửa hàng Minh Lương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Cẩm Khê – Phú Thọ, Yên Bình – Yên Bái, Yên Lạc – Vĩnh Phúc và Địa điểm kinh doanh: Cửa hàng Minh Lương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT94_TL3CN_va_1_dia_diem_kinh_doanh.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn