08h24 - Thứ Ba, 07/11/20170

Công bố thông tin số 87 (2017) HSG-CBTT Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Lão – Bình Định, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phù Cát – Bình Định

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại An Lão – Bình Định, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phù Cát – Bình Định

Bạn đang xem tập tin:

CBTT87_TL2CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn