08h37 - Thứ Sáu, 27/10/20171

Công bố thông tin số 83 (2017) HSG - CBTT Ước Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và ước kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2016-2017

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Ước Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và ước kết quả kinh doanh hợp nhất NĐTC 2016-2017.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT83_Uoc_KQKD_Quy_4_NDTC_2016-2017.pdf

Current View

1Ý kiến bạn đọc

Ngo chi minh
11h05 - Thứ Sáu, 27/10/2017
Muon hoi ket qua kd hop nhat ca nam

Ý kiến của bạn