01h44 - Thứ Ba, 24/10/20170

Công bố thông tin số 82 (2017) HSG-CBTT Giao dịch mua lại cổ phiếu của Nhân viên nghỉ việc.

Tập đoàn Hoa Sen trân trọng công bố thông tin mua lại 1500 cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ
Current View

Ý kiến của bạn