12h00 - Thứ Bảy, 20/08/20160

Công bố thông tin số 81 (2016) - Thành lập chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen tại Quế Võ – Bắc Ninh, Tuần Giáo – Điện Biên, Sông Mã – Sông La, Thanh Chương – Nghệ An, Kim Bôi – Hòa Bình, Vĩnh Linh – Quảng Trị và Tam Điệp – Ninh Bình

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQHĐQT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quế Võ – Bắc Ninh, Tuần Giáo – Điện Biên, Sông Mã – Sông La, Thanh Chương – Nghệ An, Kim Bôi – Hòa Bình, Vĩnh Linh – Quảng Trị và Tam Điệp – Ninh

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT81_TL7CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn