03h09 - Thứ Ba, 17/10/20170

Công bố thông tin số 79 (2017) HSG-CBTT Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quỳ Châu – Nghệ An

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Quỳ Châu – Nghệ An.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT79_TLCN_Quy_Chau_Nghe_An.pdf

Current View

Ý kiến của bạn