12h00 - Thứ Ba, 24/11/20150

Công bố thông tin số 73 (2015) - Thay đổi tên Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bỉm Sơn-Thanh Hoá

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động chi nhánh về việc thay đổi tên Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bỉm Sơn-Thanh Hoá

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT73_Thay_doi_ten_chi_nhanh.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn