12h00 - Thứ Sáu, 15/07/20160

Công bố thông tin số 72 (2016) - NQ HĐQT về việc thông qua chủ trương tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường NĐTC 2015-2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường NĐTC 2015-2016
Current View

Ý kiến của bạn