12h00 - Thứ Tư, 11/11/20150

Công bố thông tin số 71 (2015) - Thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2015-2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQ về việc thông qua chủ trương tổ chức Hội nghị Thường niên Đại hội đồng cổ đông NĐTC 2015-2016

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT71_Tổ_chức_HNTN_DHDCD_NDTC_2015_2016.pdf

 
Current View

Ý kiến của bạn