12h00 - Thứ Ba, 20/10/20150

Công bố thông tin số 69 (2015) - Ước kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV và lũy kế 12 tháng NĐTC 2014-2015

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT ước kết quả kinh doanh hợp nhất Quý IV và lũy kế 12 tháng NĐTC 2014-2015 .

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT69-UKQKDHNT12-LK12TNDTC14_15.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn