12h00 - Thứ Sáu, 16/10/20150

Công bố thông tin số 68 (2015) - Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2013-2014

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQ về việc Triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 của NĐTC 2013-2014

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT68_PHCP_CTCT_dot_2_cua_NDTC_2013_2014.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn