12h00 - Thứ Sáu, 28/07/20170

Công bố thông tin số 60 (2017) - Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bảo Thắng – Lào Cai, Tam Đường – Lai Châu, Sơn Dương – Tuyên Quang, Chiêm Hóa – Tuyên Quang

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bảo Thắng – Lào Cai, Tam Đường – Lai Châu, Sơn Dương – Tuyên Quang, Chiêm Hóa – Tuyên Quang

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT60-TL4CN.pdf

Current View

Ý kiến của bạn