02h08 - Thứ Tư, 04/03/20200

Công bố thông tin số 6 HSG - CBTT Quyết định mua lại 26.200 cổ phiếu của Nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản Quyết định mua lại 26.200 cổ phiếu của nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ.
Current View

Ý kiến của bạn