12h00 - Thứ Tư, 16/09/20150

Công bố thông tin số 56 (2015) - Thành lập các chi nhánh tại Tân kỳ-Nghệ An, Chi nhánh số 2 tại Gò Dầu-Tây Ninh, Dương Minh Châu-Tây Ninh, Thới Bình-Cà Mau, Tĩnh Gia-Thanh Hoá và Yên Thành-Nghệ An

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi bản CBTT NQHDQT về Thành lập các chi nhánh tại Tân kỳ-Nghệ An, Chi nhánh số 2 tại Gò Dầu-Tây Ninh, Dương Minh Châu-Tây Ninh, Thới Bình-Cà Mau, Tĩnh Gia-Thanh Hoá và Yên Thành-Nghệ An

Bạn đang xem tập tin: 

TL6CN_CTCPTD_HOA_SEN_HSG56.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn