12h00 - Thứ Sáu, 21/02/20140

Công bố thông tin số 5 (2014) về việc lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2013-2014

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bảng công bố thông tin về việc lựa chọn Công ty kiểm toán NĐTC 2013-2014.
Current View

Ý kiến của bạn