01h00 - Thứ Sáu, 02/06/20170

Công bố thông tin số 46 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Văn Chấn - Yên Bái, Bảo Yên - Lào Cai, Gia Viễn - Ninh Bình, Tịnh An - Quảng Ngãi, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mai Sơn - Sơn La

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Văn Chấn – Yên Bái, Bảo Yên – Lào Cai, Gia Viễn – Ninh Bình, Tịnh An – Quảng Ngãi, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mai Sơn – Sơn La

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT46_TL5CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn