12h00 - Thứ Sáu, 02/06/20170

Công bố thông tin số 45 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Krông Bông - Đắk Lắk, Krông Nô - Đắk Nông, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Gia Nghĩa - Đắk Nông, Cam Ranh - Khánh Hòa

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Krông Bông – Đắk Lắk, Krông Nô – Đắk Nông, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Gia Nghĩa – Đắk Nông, Cam Ranh – Khánh Hòa

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT45_TL4CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn