12h00 - Thứ Sáu, 19/05/20170

Công bố thông tin số 43 (2017) - Thành lập các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Hắc Dịch - Bà Ria-Vũng Tàu; Châu Thành - An Giang và Châu Thành A - Hậu Giang

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại tại Hắc Dịch – Bà Rịa-Vũng Tàu; Châu Thành – An Giang và Châu Thành A – Hậu Giang

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT43_TL3CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn