02h56 - Thứ Ba, 08/10/20190

Công bố thông tin số 42 HSG - CBTT Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2019-2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thông qua chủ trương Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên NĐTC 2019.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT42-To chuc-DHDCD NDTC 2019-2020.pdf

Current View

Ý kiến của bạn