12h00 - Thứ Tư, 17/05/20170

Công bố thông tin số 42 (2017) - Thành lập các Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Đông Hà – Quảng Trị, Tương Dương – Nghệ An, Phú Bình – Thái Nguyên, Ân Thi – Hưng Yên, Vụ Bản – Nam Định, Yên Lập – Phú Thọ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Đông Hà – Quảng Trị, Tương Dương – Nghệ An, Phú Bình – Thái Nguyên, Ân Thi – Hưng Yên, Vụ Bản – Nam Định, Yên Lập – Phú Thọ

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT42_TL6CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn