05h07 - Thứ Ba, 10/09/20190

Công bố thông tin số 40 HSG - CBTT Quyết định mua lại 16.500 cổ phiếu của Nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen quyết định mua lại 16.500 cổ phiếu của Nhân viên nghỉ việc để làm cổ phiếu .
Current View

Ý kiến của bạn