12h00 - Thứ Tư, 10/05/20170

Công bố thông tin số 36 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh, Văn Yên – Yên Bái, Đông Sơn – Thanh Hóa, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang, Đoan Hùng – Phú Thọ

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thành phố Hạ Long – Quảng Ninh, Văn Yên – Yên Bái, Đông Sơn – Thanh Hóa, Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Bắc Giang, Đoan Hùng – Phú Thọ

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT36_TL5CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn