12h00 - Thứ Hai, 08/05/20170

Công bố thông tin số 35 (2017) - Về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Thành – Đồng Nai và thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen tại Mỹ Tú - Sóc Trăng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Long Thành – Đồng Nai và thay đổi thông tin địa điểm Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Mỹ Tú – Sóc Trăng
Current View

Ý kiến của bạn