12h00 - Thứ Ba, 19/04/20160

Công bố thông tin số 27 (2016) - Ước kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II và 6 tháng đầu NĐTC 2015-2016

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Ước Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý II và 6 tháng đầu NĐTC 2015-2016

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT27_Uoc_KQKD_Quy_2_NDTC_2015_2016.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn