12h00 - Thứ Bảy, 24/08/20130

Công bố thông tin số 27 (2013) - V/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bảng công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do giao dịch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

Bạn đang xem tập tin: 

Bao cao ket qua giao dich Co phieu quy.pdf   

 

Current View

Ý kiến của bạn