12h00 - Thứ Tư, 05/04/20170

Công bố thông tin số 25 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Phúc Yên – Vĩnh Phúc; Vị Thủy - Hậu Giang; Địa điểm kinh doanh và thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Phúc Yên – Vĩnh Phúc; Vị Thủy – Hậu Giang; Địa điểm kinh doanh – Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và thay đổi thông tin địa điểm Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Current View

Ý kiến của bạn