12h00 - Thứ Hai, 27/03/20170

Công bố thông tin số 22 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dương Đông – Kiên Giang; Phước Long – Bạc Liêu; Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thới Bình – Cà Mau

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Dương Đông – Kiên Giang; Phước Long – Bạc Liêu; Chi nhánh Số 2 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Thới Bình – Cà Mau

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT22_TL3CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn