12h00 - Thứ Ba, 12/01/20160

Công bố thông tin số 2 (2016) - Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Từ Sơn; Việt Yên; Vĩnh Bảo và Tiên Lãng

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Từ Sơn – Bắc Ninh; Việt Yên – Bắc Giang; Vĩnh Bảo – Hải Phòng và Tiên Lãng – Hải Phòng

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT02-TL4CN-CTCPTD-HOASEN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn