12h00 - Thứ Ba, 10/03/20150

Công bố thông tin số 16 (2015) - NQHĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho NĐTC 2014-2015

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT số 16 về NQHĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho NĐTC 2014-2015

Bạn đang xem tập tin: 

HSG_CBTT_so_16_chon_cty_kiem_toan_NDTC_2014_2015.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn