12h00 - Thứ Sáu, 10/03/20170

Công bố thông tin số 14 (2017) - Nghị Quyết về việc Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Nghị Quyết về việc Triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Tập đoàn Hoa Sen và Nghị Quyết về việc thông qua danh sách và hạn mức cổ phần phân bổ cho cho cán bộ chủ chốt và CBCNV có thâm niên
Current View

Ý kiến của bạn