12h00 - Thứ Năm, 02/03/20170

Công bố thông tin số 12 (2017) - Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vạn Ninh – Khánh Hòa, Sông Hinh – Phú Yên, Than Uyên – Lai Châu, Tiên Lữ - Hưng Yên, Đại Từ - Thái Nguyên, Can Lộc – Hà Tĩnh và Nga Sơn – Thanh Hóa

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen tại Vạn Ninh – Khánh Hòa, Sông Hinh – Phú Yên, Than Uyên – Lai Châu, Tiên Lữ - Hưng Yên, Đại Từ - Thái Nguyên, Can Lộc – Hà Tĩnh và Nga Sơn – Thanh Hóa

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT12-TL7CN.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn