04h46 - Thứ Hai, 07/11/20160

Công bố thông tin số 100 (2016) - Thông qua các giao dịch giữa Cty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Cty con/Cty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Cty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT NQ HĐQT về việc Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, các Công ty con/Công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn với Công ty TNHH Đầu tư & Du lịch Hoa Sen và các cá nhân/tổ chức có liên quan đến người nội bộ của Công ty

Bạn đang xem tập tin: 

CBTT100_Thong_qua_giao_dich_noi_bo.pdf 

Current View

Ý kiến của bạn