08h19 - Thứ Hai, 06/01/20200

Công bố thông tin số 1 HSG - CBTT Ước Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I NĐTC 2019-2020

CTCP Tập đoàn Hoa Sen kính gửi file mềm bản CBTT Ước Kết quả kinh doanh hợp nhất Quý I NĐTC 2019-2020.

Bạn đang xem tập tin:

CBTT01-Uoc KQKD Quy 1 NDTC 2019-2020.pdf

Current View

Ý kiến của bạn