02h50 - Thứ Ba, 07/01/20140

Công bố thông tin số 02 (2014) - Ước kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 12/2013 và lũy kế 3 tháng đầu NĐTC 2013 - 2014

CTCP Tập Đoàn Hoa Sen trân trọng gửi đến quý vị cổ đông bảng công bố thông tin uớc kết quả kinh doanh hợp nhất tháng 12/2013 và lũy kế 3 tháng đầu NĐTC 2013 - 2014.

Bạn đang xem tập tin: 

UKQKDHNT12-LK3TNDTC13_14-HSG02.pdf 

 

Current View

Ý kiến của bạn